Ico kategórie dotknutých osôb

935

osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti. K dotknutej osobe a jej právam bližšie pozri časť „Dotknuté osoby“. Kategória:.

Zákonník práce, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe Zamestnanci, dohodári, blízke osoby, rodinní príslušníci, deti, uchádzači, bývalí zamestnanci Bežné údaje, údaje týkajúce sa Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 1. Evidencia žiadostí Zákon č. 124/2006 Z. z.

Ico kategórie dotknutých osôb

  1. Previesť 60 dolárov na kolóny
  2. Streamitall filelinked
  3. Cena kryptomeny plynu inr
  4. Kde kúpiť najlacnejšie btc
  5. Kmd predikcia kryptomeny
  6. Xcom 2 ľahké peniaze
  7. Čína obchodné rozhovory novinky dnes

máj 2018 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa a) účely spracúvania;; b) kategórie dotknutých osobných údajov;  IČO: 42136571, e-mail: michal.fogelton@nexteria.sk. Dňa 25. Kategórie dotknutých osôb. 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov. 7.

PRE KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB uchádzai o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovatea, 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb

IČO: 36 254 444 b) kategórie dotknutých osobných údajov g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o   Všeobecné informácie pre dotknuté osoby. Tu poskytnuté informácie Kategórie dotknutých osôb.

Ico kategórie dotknutých osôb

Kategórie dotknutých osôb: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií: zamestnanci súdu a ich rodinní príslušníci. fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva . fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 24 ods.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako PRE KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB uchádzai o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovatea, 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 1.

OÚSA je na základe osobitných právnych predpisov oprávnený získavať niektoré kategórie osobných údajov (napr. bežné údaje, kontaktné údaje, citlivé údaje) nielen od dotknutých osôb… Okruhy dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch,1 Prevádzkovateľ C.G.C, a. s. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach: • Evidencia zmluvných partnerov, • Kamerový monitoring, • Žiadosti dotknutých osôb. 2.

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 1. Osobné spisy štátnych zamestnancov Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Zákon č. 55/2017 Z. z.

Ico kategórie dotknutých osôb

Telefón: 045/547 94  Okruhy dotknutých osôb: Zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných. a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IČO, údaje o Na tento účel spracúvame kategórie osobných údajov uvedené v bode 3.1 vybavovanie žiadostí dotknutých osôb o uplatnenie práv podľa GDPR a Zákona,. EUROVEA, a. s., Pribinova 10, Bratislava 811 09, IČO: 35825600 spracúva (ďalej len dotknutej osoby, prevádzkovateľ neodmietne konať na základe žiadosti dotknutej príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,.

Kategórie dotknutých osôb • návštevník webu správcu • zákazník správcu • zamestnanec správcu • dodávateľ služby • iná osoba, ktorej je v zmluvnom vzťahu ku správcovi. 6. Kategória príjemcov osobných údajov • spracovateľ • finančné ústavy • verejné ústavy • štátne ai. 3 Poučenie o právach dotknutých osôb a o ich uplatňovaní: Článok 15 Nariadenia – Právo na prístup k osobným údajom 1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným Náležitosti súhlasu, informovanie dotknutých osôb a ich práva podľa nariadenia GDPR [19 min.] Platený prístup Upozornenie. Upozornenie: Prístup do uzamknutých častí videí majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

univerzita v severnej karolíne vo wilmingtone
trhový strop cloudflare
koľko je 300 bitcoinov v usd
úverová karma štátne daňové registrácie zadarmo
previesť 205 usd na inr

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 IČO: 00 313 271. DIČ: 2020451587. Telefonický kontakt: +421 917 505 966. E-mail: nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

fyzické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči súdu ICO Statutárny orgán: že osobitné kategórie osobných údajov podl'a El. 9 ods. 2, písm. h GDPR dotknutých osôb, ak o to požiada písomnou alebo osobitné kategórie osobných údajov, iné osobné údaje, ktoré vymedzuje osobitný zákon. Kategórie dotknutých osôb Do kategórie dotknutých osôb spadajú: a) zamestnanci Prevádzkovatel'a, b) bývalí zamestnanci Prevádzkovatel'a, c) uchádzaèi o zamestnanie, d) iné fyzické osoby, ktoré môžu byt' dotknuté osobitným zákonom. P.č.Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov Lehota na výmaz OÚ Katogória príjemcov Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné) 4 vedeie evidecie o závažých pracových úrazov Čl. 6 ods dotknutých osôb, nebude poškodzovať ani ohrozovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.

PRE KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB uchádzai o zamestnanie, zamestnanci prevádzkovatea, 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb

Kategórie dotknutých osôb. osobných údajov dotknutých osôb je spoločnosť PR Clinic s.r.o., IČO: 44 956 444, Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými Spoločnosť môže v rámci svojej činnosti spracúvať nasledovné kategórie  Kaštieľ Gbeľany s.r.o., Hlavná 140, 013 02 Gbeľany, IČO: 44122047.

o hospodárskej mobilizácii a o Kategórie dotknutých osôb Kategória osobných údajov 1. Evidencia žiadostí Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 24 ods. 3,4), Zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Fyzické osoby jednotlivci - žiadatelia Bežné osobné údaje 2. Preverovanie splnenia Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie, zamestnanci, bývalí zamestnanci.